Engineering

Lucassen Engineering ontwikkelt, realiseert en optimaliseert mechanische componenten en modules.

Virtual tour

Speciaal daar waar een totaaloplossing gevraagd wordt tussen mechanica, elektronica en software is Lucassen Engineering uw aangewezen partner.

Met uitsluitend betrouwbare toeleveranciers en onze multidisciplinaire omgeving garanderen wij u de optimale oplossing van uw probleem en de waarborging van de kwaliteit.

Ontwikkelingsopdrachten worden door Lucassen Engineering op een projectmatige wijze uitgevoerd in nauwe samenwerking met de klant en eventuele partners. Wij kunnen dan ook putten uit een jarenlange ervaring in het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten. We hanteren daarbij een beproefde werkwijze, met als doel kostenbeheersing en risicobeperking.

Totaalopdrachten zijn bij ons in goede handen, maar wij voelen ons evenzeer betrokken bij uw projecten waarbij onze engineers participeren in uw team.